Писмен въпрос E-0352/10, зададен от Niccolò Rinaldi (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Gianni Vattimo (ALDE) и Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) на Комисията. Принцип на равенство и непризнаване на равенството между половете в някои държави-членки на ЕС