Дело F-105/07: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 6 март 2008 г. — R bis/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Жалба — Иск за обезщетение — Условия за протичане на срока за изпитване — Удължаване на срока за изпитване — Титуляризиране — Явна недопустимост)