Писмен въпрос E-2382/07 зададен от Maria Matsouka (PSE) на Комисията. Предпочитат ли европейските работници защитената безработица пред стабилната работа? Какъв е процентът на безработните в Европа и какво е мнениетоим по този въпрос?