Регламент (ЕО) № 1813/2001 на Комисията от 14 септември 2001 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение условията за предоставянето на и отнемането на признаване на браншови организации PROPCELEX