Решение на Съда от 24 ноември 1977 г. # Jean Razanatsimba. # Искане за преюдициално заключение: Cour d'appel de Douai - Франция. # Дело 65-77. TITJUR Razanatsimba