Решение на Съвета от 21 май 1997 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати за прекурсори и химически вещества, използвани често за незаконно производство на наркотици или психотропни вещества$