Определение на Съда (девети състав) от 12 май 2016 г.