Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2012/237/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 377/2012 на Съвета срещу определени лица, образувания и органи, които застрашават мира, сигурността или стабилността на Република Гвинея Бисау