Писмен въпрос E-005450/11 Hannu Takkula (ALDE) до Комисията. Мерки на Комисията за гарантиране на задоволително информиране на гражданите по отношение на Европа след изтичането на договора „Europe Direct“ с Финландия през 2012 г.