Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/459 z dne 19. marca 2015 o določitvi tehničnih parametrov priložnostnega modula za leto 2016 o mladih na trgu dela, kakor določa Uredba Sveta (ES) št. 577/98 Besedilo velja za EGP