Писмен въпрос E-010747/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) до Комисията. Ограничения на програмата за публични инвестиции