Писмен въпрос E-006263/11 John Stuart Agnew (EFD) до Комисията. „Касис дьо Дижон“ и мармайтът