PROPCELEX Решение на Изпълнителния комитет от 5 май 1995 година относно обща визова политика Решение, което се съдържа в протокола от заседанието на изпълнителния комитет, проведено в Брюксел на 28 април 1995 година (SCH/Com-ex (95) PV 1 rev.)