Решение (ЕС) 2016/437 на Съвета от 10 март 2016 година за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Република Перу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване