Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4703 – Fujitsu/GFI Informatique) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES