Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4703 – Fujitsu/GFI Informatique) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP