Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4703 — Fujitsu/GFI Informatique) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ