Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4703 — Fujitsu/GFI Informatique) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst