Писмен въпрос E-1615/08 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Деца, принудени да сключват брак