Писмен въпрос E-2503/09, зададен от Luca Romagnoli (NI) на Комисията. Усвояване на средствата в рамките на програма Интелигентна енергия — Европа от община Флоренция