Регламент за изпълнение (ЕС) № 902/2013 на Комисията от 19 септември 2013 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец септември 2013 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 533/2007 за птичето месо