2005/442/ES: Sklep Sveta z dne 30. maja 2005 o prilagoditvi nadomestil, določenih v Sklepu 2003/479/ES o pravilih za domače izvedence in vojaške uslužbence, dodeljene Generalnemu sekretariatu Sveta