Decizia Consiliului din 30 mai 2005 de ajustare a indemnizațiilor prevăzute de Decizia 2003/479/CE privind regimul aplicabil experților și militarilor naționali detașați pe lângă Secretariatul General al Consiliului$