2005/442/EB: 2005 m. gegužės 30 d. Tarybos sprendimas, koreguojantis Sprendime 2003/479/ES dėl nacionaliniams ekspertams ir kariniam personalui, komandiruojamiems į Tarybos Generalinį Sekretoriatą, taikomų taisyklių numatytas išmokas