2005/442/EK: A Tanács határozata (2005. május 30.) a Tanács Főtitkárságához kiküldött nemzeti szakértőkre és nemzeti katonai állományra vonatkozó szabályokról szóló 2003/479/EK határozatban megállapított juttatások kiigazításáról