2005/442/EY: Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä toukokuuta 2005, neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti otettaviin kansallisiin asiantuntijoihin ja neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävään kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettavista säännöistä tehdyllä päätöksellä 2003/479/EY säädettyjen korvausten tarkistamisesta