2005/442/EÜ: Nõukogu otsus, 30. mai 2005, hüvitiste kohandamise kohta, mis on ette nähtud otsusega 2003/479/EÜ, mis käsitleb nõukogu peasekretariaati lähetatud ekspertide ja sõjaväelaste suhtes kohaldatavaid eeskirju