TITJUR Заключение по съединени дела на генералния адвокат Lenz представено на25 септември 1984 г. # Agricola commerciale olio Srl и други срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 232/81. # SpA Savma срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 264/81. Agricola commerciale olio и др./Комисия