Регламент (ЕО) № 865/2008 на Съвета от 27 август 2008 година за удължаване на периода на суспендиране на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1420/2007 върху вноса на силикоманган с произход от Китайската народна република и Казахстан