Размяна на писма между Съвета на Европа и Европейската общност относно укрепването и засилването на сътрудничеството PROPCELEX