2016 m. birželio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/953, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti