Регламент (ЕС) № 1153/2010 на Комисията от 8 декември 2010 година за изменение на Регламент (ЕС) № 175/2010 чрез продължаване на периода на прилагане на мерките за борба с повишената смъртност на тихоокеанските стриди ( Crassostrea gigas ) Текст от значение за ЕИП