Дело T-194/14: Решение на Общия съд от 28 януари 2016 г. — Bristol Global/СХВП — Bridgestone (AEROSTONE) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „AEROSTONE“ — По-ранни словни марки на Общността „STONE“ и „BRIDGESTONE“ — Нерегистрирана по-ранна национална фигуративна марка „BRIDGESTONE“ — Относително основание за отказ — Частичен отказ за регистрация)