Регламент (ЕИО) № 3985/87 на Комисията от 22 декември 1987 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа PROPCELEX