Регламент за изпълнение (ЕС) № 1250/2013 на Комисията от 2 декември 2013 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Českobudějovické pivo (ЗГУ)]