Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1155 af 20. juni 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) (Den Europæiske Unions Tidende L 188 af 12. juli 2019)