Писмен въпрос E-5442/07, зададен от Antolín Sánchez Presedo (PSE) на Съвета. Прозрачност за бенефициентите от застраховки живот