Komisijas lēmums (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka apakšsistēmu troksnis, kravas vagoni un telemātikas pielietošana kravai tehnisko specifikāciju pamatparametrus savstarpējai izmantojamībai, kas minēta Direktīvā 2001/16/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2004) 1558)Teksts attiecas uz EEZ.