Komisjoni otsus, 29. aprill 2004, millega täpsustatakse direktiivis 2001/16/EÜ osutatud tehniliste koostalitlusnõuete müra, kaubavagunid ja kaubaveo telemaatilised seadmed põhiparameetreid (teatavaks tehtud numbri K(2004) 1558 all)EMPs kohaldatav tekst.