Adams/Комисия TITJUR Решение на Съда от 7 ноември 1985 г. # Stanley George Adams срещу Комисия на Европейските общности. # Извъндоговорна отговорност. # Дело 53/84.