Cauza C-490/10: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 6 septembrie 2012 — Parlamentul European/Consiliul Uniunii Europene [Acțiune în anulare — Regulamentul (UE, Euratom) nr. 617/2010 — Informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiții în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene — Alegerea temeiului juridic — Articolele 337 TFUE și 187 EA — Articolul 194 TFUE]