C-490/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete — Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — 617/2010/EU, Euratom rendelet — Az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek Bizottság részére történő bejelentése — A jogalap megválasztása — EUMSZ 337. cikk és EAK 187. cikk — EUMSZ 194. cikk)