Определение на Общия съд (девети състав) от 23 ноември 2015 г.$