Писмен въпрос E-002725/11 Nuno Melo (PPE) до Комисията. Индекс на цените — Организация по прехраната и земеделието (ФАО)