Решение на Съда (трети състав) от 11 февруари 2010 г.