Писмен въпрос E-5301/08 зададен от Georgios Georgiou (IND/DEM) на Комисията. Съфинансирани проекти на Гръцките държавни железници