Писмен въпрос E-3045/08, зададен от Cristiana Muscardini (UEN) на Комисията. Внос на крепежни елементи от Малайзия