Писмен въпрос E-9677/10 Christel Schaldemose (S&D) до Комисията. Указания за употреба за лекарства