Писмен въпрос E-3948/08, зададен от Simon Busuttil (PPE-DE) на Комисията. Пътуване с лични карти с изтекъл срок и валидни свидетелства за управление на МПС в Шенгенското пространство