Писмен въпрос E-1635/07 зададен от Ashley Mote (ITS) на Съвета. Как може гражданин на една държава да бъде държавен глава на друга държава?